Direct naar campagne jonge vrouwen Direct naar campagne ondernemers MKB Direct naar campagne whatsapp fraude

echt-nep.nl

De veiligheidsalliantie Rotterdam werkt aan het weerbaar maken van de inwoners in de regio Rotterdam door middel van een disruptieve communciatieaanpak. We delen niet alleen informatie maar laten doelgroepen ook zelf ervaren hoe gemakkelijk zij slachtoffer kunen worden van cybercriminaliteit.

Meer weten over deze aanpak?

Neem contact op met cyber@rotterdam.nl.

Echt-Nep.nl is een initiatief van:

logo's van Gemeente Rotterdam en VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam